Inloopavond 22 november 2018

Geplaatst op

Inloopavond 22 november 2018 Met het organiseren van de inloopavond van 22 november is de participatie t.b.v het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de locatie BORgronden nagenoeg […]

Lees verder

Nieuwsbulletin, 7 november 2018

Geplaatst op

Op dinsdag 30 oktober vond in het voormalig Stadskantoor in Naarden-Vesting een vervolgbijeenkomst plaats van de twee werkgroepen ‘Stedenbouw & groen’ en ‘Verkeer’. Bijgevoegd treft u de presentatie en de […]

Lees verder

Werkgroepbijeenkomst 10 oktober

Geplaatst op

Op woensdag 10 oktober vond in het voormalig Stadskantoor in Naarden-Vesting een bijeenkomst plaats van de twee werkgroepen ‘Stedenbouw & groen’ en ‘Verkeer’. Na een terugblik op de activiteiten, opmerkingen […]

Lees verder

BORgronden update oktober 2018

Geplaatst op

Het is even stil geweest rond BORgronden. Dat betekent echter niet dat wíj hebben stilgezeten. Voor de zomer is het informatietraject beëindigd, fase 1 van het participatie proces. Ook zijn […]

Lees verder

Volgende fase participatie BORgronden

Geplaatst op

Binnenkort start de volgende fase van het participatietraject BORgronden, de nieuwbouwlocatie aan de oostkant van Naarden nabij het Componistenkwartier, de sportvelden en de A1. Een goede aanleiding om de achtergronden […]

Lees verder

Vragen En Antwoorden Borgronden 14 Juni 2018

Geplaatst op

Geachte heer/mevrouw, Zoals u bekend zal zijn heeft de gemeente Gooise Meren op 14 juni jongstleden de resultaten van de uitgevoerde verkeerstellingen en de verkeersanalyse die mede op basis van […]

Lees verder

Vragen en antwoorden naar aanleiding van verkeersbijeenkomsten op 27 juni, 2 en 12 juli

Geplaatst op

Op 14 juni 2018 heeft de gemeente de uitkomsten van het verkeersonderzoek tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis gepresenteerd. Iedereen die naar aanleiding hiervan vragen had kon deze via een […]

Lees verder

Uitnodiging informatieavond Verkeer Project BORgronden

Geplaatst op

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond waarin de resultaten van het verkeersonderzoek zoals dat in april is uitgevoerd voor het gebied rond de BORgronden worden gepresenteerd.

Lees verder

BORgronden bulletin 2 mei 2018

Geplaatst op

In het kader van de ontwikkeling van de BORgronden in Naarden zijn in de afgelopen periode de nodige werkzaamheden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief willen wij u daarover graag informeren. Verkeerstellingen […]

Lees verder

BORgrondenbulletin 1 Februari 2018

Geplaatst op

Met het organiseren van een informatieavond op 6 december vond de start plaats van het participatietraject rond de BORgronden, een woningbouwlocatie aan de oostkant van Naarden. Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst in de Witte Kerk.

Lees verder