Vragen en antwoorden naar aanleiding van verkeersbijeenkomsten op 27 juni, 2 en 12 juli

Geplaatst op

Op 14 juni 2018 heeft de gemeente de uitkomsten van het verkeersonderzoek tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis gepresenteerd. Iedereen die naar aanleiding hiervan vragen had kon deze via een […]

Lees verder

Uitnodiging informatieavond Verkeer Project BORgronden

Geplaatst op

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond waarin de resultaten van het verkeersonderzoek zoals dat in april is uitgevoerd voor het gebied rond de BORgronden worden gepresenteerd.

Lees verder

BORgrondenbulletin 1 Februari 2018

Geplaatst op

Met het organiseren van een informatieavond op 6 december vond de start plaats van het participatietraject rond de BORgronden, een woningbouwlocatie aan de oostkant van Naarden. Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst in de Witte Kerk.

Lees verder

Inloopbijeenkomst Borgronden goed bezocht

Geplaatst op

Op 6 december vond de start plaats van het participatietraject rond de BORgronden, een bouwlocatie aan de oostkant van Naarden. Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst in de Witte Kerk.

Lees verder