Inloopavond 22 november 2018

Geplaatst op

Inloopavond 22 november 2018
Met het organiseren van de inloopavond van 22 november is de participatie t.b.v het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de locatie BORgronden nagenoeg afgerond.  Deze inloopavond vond plaats in het gemeentehuis te Bussum en is door ca. 75 belangstellenden bezocht.
Tijdens deze informatieavond hebben wij reacties, opmerkingen en suggesties zoals wij die tot op dat moment hebben opgehaald, samengevat en nogmaals met iedereen gedeeld. Mede op basis van de uitkomsten uit de werkgroepen met de thema’s ‘Woningbouw & Groen’ en ‘Verkeer’  en natuurlijk ook op basis van de kaders zoals die door de gemeente zijn gesteld, is een eerste proefverkaveling gemaakt. Ook die proefverkaveling is op deze avond getoond. Alle beelden die te zien waren tijdens deze avond zijn hier te vinden:

Panelen en Participatieborden

Deze avond was bedoeld om na te gaan of er zaken waren/zijn waar VOF Naarden Borgronden rekening mee zou moeten houden bij – in eerste instantie – het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Van die mogelijkheid is ook door menigeen gebruik gemaakt door opmerkingen op panelen achter te laten. Wanneer u nog opmerkingen heeft, dan kunt u die inbrengen tot en met 7 december aanstaande. Dat kan door een mail te sturen naar info@borgronden.nl.

Opstellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
De volgende stap is – nu het participatieproces nagenoeg is afgerond – het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dat SPvE zal dan ter beoordeling aan de gemeente Gooise Meren worden voorgelegd, die het op haar beurt ambtelijk zal toetsen. Na goedkeuring zal het SPvE ter goedkeuring aan het college van Burgemeester en Wethouders worden voorgelegd. Het goedgekeurde SPvE vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Meer informatie
Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie.