Nieuwsbulletin, 7 november 2018

Geplaatst op

Op dinsdag 30 oktober vond in het voormalig Stadskantoor in Naarden-Vesting een vervolgbijeenkomst plaats van de twee werkgroepen ‘Stedenbouw & groen’ en ‘Verkeer’. Bijgevoegd treft u de presentatie en de besproken punten van deze avond aan.

Bekijk hier de presentatie van de participatieavond

Bekijk hier de besproken punten van de participatieavond 

Bijeenkomst 22 november over Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Op 22 november van 19.00 tot 21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Bussum. Hier zal het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de BORgronden worden getoond. U heeft dan de kans om de opzet van het stedenbouwkundig ontwerp te bekijken en uw eventuele opmerkingen hierop achter te laten. Deze opmerkingen kunnen dan nog verwerkt worden in het definitieve document dat aan het college van B&W ter vaststelling wordt aangeboden.

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.