Uitnodiging informatieavond Verkeer Project BORgronden

Geplaatst op

Datum: 14 juni 2018
Locatie: Gemeentehuis Bussum, Brinklaan 35
Aanvang: 20.00 uur

De gemeente heeft ons gevraagd u uit te nodigen voor een informatieavond die zij organiseert. Tijdens deze informatieavond worden de resultaten van het verkeersonderzoek zoals dat in april is uitgevoerd voor het gebied rond de BORgronden worden gepresenteerd.

Op deze avond zullen de Gemeente Gooise Meren en Goudappel Coffeng, het bureau dat in opdracht van de gemeente Gooise Meren, het onderzoek heeft uitgevoerd, de resultaten daarvan presenteren en toelichten.

De opzet van de avond is als volgt:

Introductie

Deel 1 Diverse verkeersonderwerpen

Deel 2 Het verkeersonderzoek, tellingen en modellen VISSIM

Na de informatieavond zullen op de website(s), www.borgronden.nl en https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/borgronden de volgende gegevens worden toegevoegd:

De telgegevens per telpunt zoals die zijn gebruikt voor het verkeersonderzoek zijn nu al beschikbaar op de website van de gemeente.

Nadrukkelijk willen wij vermelden dat er op deze avond geen besluiten worden genomen, wij willen u informeren. De informatie die op deze avond beschikbaar komt, zal in de werkgroepen verkeer besproken worden en waar nodig verder worden toegelicht.

Wij hopen u op donderdag 14 juni aanstaande te mogen begroeten.
Gemeente Gooise Meren