Hoe verloopt de verkeersafwikkeling op en rondom het gebied?

Waar nieuwe woningen worden gebouwd, komen ook nieuwe verkeersstromen. Elke dag komen mensen aan en vertrekken uit de wijk. Dat geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor voetgangers en fietsers. Bij de zoektocht naar de optimale invulling van de wijk, wordt goed gekeken naar deze verkeersstromen. Deze houden namelijk niet op aan de rand van de nieuwe wijk. We onderzoeken daarom graag, samen met belanghebbenden, de mogelijkheden waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de leefbaarheid, veiligheid en het woongenot in de bestaande wijken.

Oplossingsrichtingen die we hierbij bijvoorbeeld ook zullen onderzoeken, zijn de inrichting van een autoluwe wijk en autodelen. Ook de verschillende mogelijkheden om de wijk te bezoeken en verlaten worden uitgezocht.

Terug naar boven

Wat is een SPvE?

Een stedenbouwkundig programma van eisen is een pakket van eisen voor een te ontwikkelen gebied waarin is opgenomen:

Terug naar boven

VOF Naarden Borgronden
p/a Postbus 55
1270 AB Huizen
info@borgronden.nl